обучение

Семинар „Топология’’, 09.10. 2018

Семинарът „Топология’’ започва работата си с доклад на тема 

"Топологични пространства: отворени и затворени множества, бази и затворена обвивка".  

Лектори: Божидар Зарков Зарев и Симеон Викторов Димитров.

Семинарът ще се проведе на 09 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, зимен прием 2018/2019 уч.г., 3.09.2018

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 3 септември 2018 г. (понеделник) в сградата на ФМИ – гр. София, бул. “Джеймс Баучър” № 5.

Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Лятно докторантско училище: Big Data Summer School (BDSS’2018)

От 8 до 15 юли 2018 г. в гр. Банкя се провежда Лятно докторантско училище на тема „Big Data Summer School“, организирано от Факултета по математика и информатика и подкрепено от проект на Докторантския център СУ „Св. Климент Охридски“ № BG05M2OP001-2.009-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Страници

Subscribe to RSS - обучение