обучение

Публична лекция на доц. д-р Силвия Бумова

Публична лекция на доц. д-р Силвия Бумова

Tема: Пресмятания с рационални симетрични функции и приложенията им в теория на инвариантите и PI-алгебрите
Кога:  18 септември 2017 г., 16:30 часа
Къде: зала 325 на ФМИ

100 години от рождението на проф. Тагамлицки", 15-17 септември 2017, София (ФМИ)

100 години от рождението на проф. Тагамлицки

На 11 септември 2017 се навършват 100 години от рождението на големия български математик, обаятелен преподавател, символ  на академизма, член кореспондент на БАН, професор Ярослав Тагамлицки. По този повод Факултетът по математика и информатика организира Юбилейна научна конференция "100 години от рождението на проф. Тагамлицки", 15-17 септември 2017, София (ФМИ) и

Записване на студентите от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в по-горен курс за учебна 2017/2018 г.

Записването на студентите от  ОКС "бакалавър" (редовно обучение, завършили 1, 2 и 3 курс) с не повече от три неположени изпита от учебната 2017/108 година ще се извършва в периода от 01.09.2017 г. до 26.09.2017 г. в отдел Студенти, кабинет 221.

Записването на студентите от  ОКС "магистър" ( завършили 1 курс) ще се извършва от 01.09.2017 г. до 20.09.2017 г. в кабинет 221.

Страници

Subscribe to RSS - обучение