обучение

Допълнително обучение по Аналитична геометрия за специалност ПМ

Нa 18 януари 2017 г. (сряда) от 15 часа в зала 601 на ФХФ и на 21 януари 2017 г. (събота) от 15 часа в зала 601 на ФХФ ще се проведат допълнителни краткосрочни обучения по Аналитична геометрия за студентите от специалност ''Приложна математика'', 1 курс. Лектор: Станислав Иванов.

Допълнително обучение по Линейна алгебра за специалност ''Приложна математика''

Нa 15 януари 2017 г. (неделя) от 10 часа в зала 326 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра за студентите от специалност ''Приложна математика'' 1 курс. Лектор: Емилиян Рогачев.

Анкетите за обратна връзка от студентите вече са налични в системата Moodle

Уважаеми студенти,

Любезно Ви каним да се включите в анкетното проучване на дисциплините, които слушахте през този семестър във ФМИ.

Целта е да получим обратна връзка за мнението Ви за курсовете. 

Анкетите са налични за всички дисциплини в системата Moodle на адрес http://learn.fmi.uni-sofia.bg.

Страници

Subscribe to RSS - обучение