обучение

Семинар „Математическо моделиране” 05.06.2018

На 05.06.2018 г., вторник, от 13:15 до 15 часа в зала 501 ще се проведе извънреден семинар  "Математическо моделиране". Ще докладват резултатите си следните участници в семинара:

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 05.06.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 5 юни 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ с доклад на тема

Диференциални алгебри и техни обобщения

Лектор: Николай М. Николов

Поканват се студентите и преподавателите.

Допълнително обучение по Теория на вероятностите и математическа статистика, подготовка за Държавен изпит, спец. ПМ и Стат, 4 курс, 03.06.2018

На 3 юни 2018 г. (неделя) от 11 часа в зала 514 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Теория на вероятностите и математическа статистика  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика 4 курс за подготовка за Държавен изпит

Лектор: Николай Николов.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Страници

Subscribe to RSS - обучение