обучение

Семинар „Топология’’, 31.10.2019

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад:

"Още четири метода за пораждане на топологии. Равнина на Немицки."
Лектор: Кристиян Страхилов Христов.

Семинарът ще се проведе на 31 октомври 2019 (четвъртък) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 29.10.2019

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на  29 октомври,  2019 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ  с втора част от доклада на

доктор  Тихомир Вълчев, ИМИ, БАН:
Трансформации на Дарбу и квазирационални решения на S-интегруеми уравнения

Семинар „Топология’’, 24.10.2019

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад:

"Теорема на Александров-Урисон за бази. Пораждане на топология чрез аксиоматично зададена база. Права на Зоргенфрей".
Лектор
: Григор Василев Колев.

Семинарът ще се проведе на 24 октомври 2019 (четвъртък) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Страници

Subscribe to RSS - обучение