обучение

Първо занятие на избираемата дисциплина "Биостатистика", 17.02.2020

Първото занятие на курса по Биостатистика ще се проведе на 17 февруари (понеделник) 2020 от 11 часа в зала 320. Моля всички, които проявяват интерес към курса, да заповядат.

гл.ас. д-р Деница Григорова

Организационна среща за магистърска програма БМИ във връзка с летния семестър, 2019/2020

На 17 февруари (понеделник) 2020 г. от 17.00 часа в зала 501 ще се състои откриване на летния семестър от академичната 2019/2020 година за магистърска програма БиоМедицинска информатика (БМИ). На срещата ще се  уточни графикът и мястото за провеждане на часовете, а също ще бъде предоставена актуална информация за провеждане на стажове  и защити на дипломни работи. Присъствието на студентите от първи и втори курс на магистърската програма БМИ  е силно препоръчително.

СДК курс „Профилирана подготовка по Информатика – ООПП и Структури от данни и алгоритми“, 21.03.– 11.07.2020

Факултетът по математика и информатика, 
СУ „Св. Климент Охридски”
организира
4 месечен курс
за придобиване на допълнителна професионална квалификация
„Профилирана подготовка по Информатика – Обектно ориентирано проектиране и програмиране и Структури от данни и алгоритми“

Целева група: учители по информатика и информационни технологии

Страници

Subscribe to RSS - обучение