обучение

12th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM

12th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM (Society of Industrial and Applied Mathematics) - Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Science, December 20 - 22, 2017, Sofia, Bulgaria.
For more information please visit http://www.math.bas.bg/IMIdocs/BGSIAM/bgsiam17_announcement.htm

Ivan Georgiev, secreatry of BGSIAM

Дванадесета годишна среща на Българската секция на SIAM

Дванадесетата годишна среща на Българската секция на SIAM (Society of Industrial and Applied Mathematics) ще се състои в ИМИ-БАН, София, 20-22 декември 2017 г. По-подробна информация за събитието има на адрес:
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/BGSIAM/bgsiam17_announcement.htm 

От Иван Георгиев, секретар на BGSIAM

Д-р Станислав Харизанов и Минко Гечев, възпитаници на ФМИ, с отличия от Награда "Джон Атанасов" за 2017 г.

Конкурсът Награда "Джон Атанасов" е инициатива на Президента на Република България. Наградата "Джон Атанасов" се присъжда за изключителни постижения в областта на компютърните науки в национален и световен мащаб на български граждани на възраст до 35 години, независимо къде развиват научната си и изследователска дейност – в България или в чужбина. На 10.10.2017 г. на церемония в Гербовата зала на Дондуков 2, президентът Румен Радев връчи наградите на лауреатите в конкурса за 2017 гoдина.

Страници

Subscribe to RSS - обучение