обучение

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 17.04.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 17 април 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ с доклад на гл. асистент Георги Георгиев

Неитегруемост на хамилтонова система с потенциал на Дайсън

Поканват се студентите и преподавателите.

Семинар по Оптимизация, 13.04.2018

На 13 април 2018 г. (петък) от 13:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по Оптимизация.

Докладчик: Стоян Апостолов

Тема: Мерки за слаба некомпактност и ядрени оператори

Поканват се всички интересуващи се.

Семинар „Математическо моделиране”, 11.04.2018

На 11.04.2018, сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". Доц. Петър Попов, фирма ppResearch Ltd., ще представи проблема:

Practical challenges to coupled geomechanical simulations

Страници

Subscribe to RSS - обучение