Текущи

Награда 2018 Algorithms Travel Award от 800 CHF

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  • да са докторанти, чиито изследвания включват алгоритми и техните приложения
  • през 2018 г. да участват в международна конференция, в която да представят научни изследвания (презентация или постер) в областта на алгоритмите и техните приложения. На организаторите се изпраща уведомителното писмо за  приет доклад.

Необходимите документи за кандидатстване включват:

  • абстракт за конференцията
  • автобиография, включваща пълен списък на публикациите
  • писмо от научния ръководител

Моля, изпратете Вашите документи на адрес algorithms@mdpi.com или yi.zhang@mdpi.com by 31 May 2018. Печелившият ще бъде уведомен до 15 юни 2018.

5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2018)
12-16 октомври 2018 г., Анталия, Турция