Три кандидатстудентски курса по математика от 21, 22.10.2023