Тържествено връчване на дипломите за висше образование, бакалаври и магистри випуск 2022 г. , 04.02.2023, обновена

На 04.02.2023 г. (събота) от 10:00 ч. в 272 аудитория на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще  се състои тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри) от випуск 2022 г. на ФМИ. 

Уважаеми абсолвенти, церемонията ще се проведе в следните стъпки:

  1. Всички абсолвенти трябва да бъдат в Ректората, на 04.02.2023 г. (събота), в 09:00 часа, за да имат възможност да се регистрират и разпишат в присъствените списъци, да си вземат тоги и да се настанят в 272 аудитория.
  2. Регистрацията на абсолвентите ще се извършва във фоайето пред парадните стълби към Аулата и ще започне в 09:00 часа. Абсолвентите се подписват в присъствени списъци разпределени по азбучен ред на първото име (букви от А до Г, от Д до И, от К до О и от П до Я).
  3. След регистрацията абсолвентите ще бъдат насочени към мястото за получаване на тоги, където отново полагат подпис в списъци за получаване на тоги. Списъците за получаване на тоги са изготвени по азбучен ред на първото име (букви от А до Н и букви от О до Я). С полагането на подпис в списъка всеки абсолвент носи лична финансова отговорност за получената тога.
  4. Абсолвентите се отправят към 272 аудитория (в северното крило на сградата на Ректората), настаняват се в залата и остават до завършването на церемонията.
  5. Тогите се връщат на същото място, на което са получени, веднага след приключване на церемонията.

Дипломите ще бъдат връчвани по азбучен ред на първото име. 
Списък на абсолвентите, които ще получат дипломата си за висше образование на 04.02.2023 г. 

Деканат