Национално състезание по елементарна математика „Проф. Борислав Боянов“

Дати на провеждане:
I кръг: 23.02.2020 г.

Съгласно решението на Деканския съвет на Факултета по математика и информатика от 8 юни 2020 г. участниците в първия кръг на състезанието, които са 12 клас и имат поне 30 точки, получават оценка (в шестобална система) по формулата 2+0.1*Т, където T е точките от I кръг. Победителите в състезанието ще се определят на втория кръг, до който се допускат участниците в първия кръг, които имат поне 25 точки.

II кръг:   27.06.2020 г. (от 10.00 часа в зала 325 на ФМИ)

С цел да насърчи заниманията с математика и даде възможност на многото любители на тази древна наука да изявят своите способности и умения, Факултетът по математика и информатика при СУ „Св. Климент Охридски“ през 2006 г. учреди Национално състезание по елементарна математика „Турнир на декана на ФМИ“. През 2009 г., в памет на основателя на турнира проф. Борислав Боянов, състезанието е преименувано в „Турнир проф. Борислав Боянов“, а по-късно в Национално състезание по елементарна математика „проф. Борислав Боянов“.

Турнирът се организира съвместно с математическите гимназии от страната. Това е стъпка към едно по-мащабно и тясно сътрудничество с елитните ни училища, откъдето идва преобладаващата част от студентите по математика и информатика.

Турнирът е открит за участие на всички без ограничения за възраст и образование. Могат да участват ученици, учители и студенти, професионалисти и любители на математиката.

Турнирът се провежда в два кръга – регионален и централен.

Първият кръг се организира по схемата на кандидатстудентския конкурс по математика в Софийския университет: 8 задачи за 4 часа. Провежда се в математическите гимназии в страната и във Факултета по математика и информатика. Всеки участник в турнира се регистрира в произволно избран от него областен център. Най-добре представилите се на първия кръг се допускат до втория.

Вторият кръг на турнира се провежда във ФМИ и задачите имат по-творчески характер. На него се определя победител, който получава купата на ФМИ. Първите в класирането и най-добре представилият се ученик си поделят наградния фонд от 2000 лева. Най-добре представителите се участници на втория кръг получават оценка по математика, която, ако е над Много добър (5.00), се признава за резултат от кандидатстудентски изпит по Математика ІІ равнище за кандидатстване във ФМИ през 2020 г (чл. 28 (4)).

Регистрация на участниците: Математическите гимназии в страната и ФМИ.

Такса правоучастие: 15 лева

За контакт: turnir@fmi.uni-sofia.bg