Национално състезание по елементарна математика „Проф. Борислав Боянов“

Резултати и класиране (публикувано на 16.05.2023 г.)

Резултати и класиране на участниците във втория кръг на НСЕМ "проф. Борислав Боянов", проведен на 14 май 2023 г. във ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски":

Условия и примерни решения (публикувано на 14.05.2023 г.)

Информация (публикувано на 05.05.2023 г.)
Вторият кръг на НСЕМ "проф. Борислав Боянов" ще се проведе на 14 май 2023 г. от 10.00 ч., в зала 200 на ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Джеймс Баучер" 5, София. Желателно е допуснатите до участие да заемат места в залата до 9:45 часа в деня на провеждането. Състезателите ще имат на разположение 5 часа за работа върху задачите. 
Ще бъде разрешено ползването на "Справочник по математика за кандидат-студенти в СУ "Св. Климент Охридски".

Дати на провеждане:
I кръг: 19.03.2023 г. от 9:00 ч.
II кръг:  14.05.2023 г. от 10.00 ч., ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Джеймс Баучер" 5, София

С цел да насърчи заниманията с математика и даде възможност на многото любители на тази древна наука да изявят своите способности и умения, Факултетът по математика и информатика при СУ „Св. Климент Охридски“ през 2006 г. учреди Национално състезание по елементарна математика „Турнир на декана на ФМИ“. През 2009 г., в памет на основателя на турнира проф. Борислав Боянов, състезанието е преименувано в „Турнир проф. Борислав Боянов“, а по-късно в Национално състезание по елементарна математика „проф. Борислав Боянов“.

Състезанието се организира съвместно с математическите и природо-математическите гимназии от страната. Това е стъпка към едно по-мащабно и тясно сътрудничество с тези  училища, откъдето идва преобладаващата част от студентите по математика и информатика.

Състезанието е открито за участие на всички без ограничения за възраст и образование. Могат да участват ученици, учители и студенти, професионалисти и любители на математиката.

Състезанието се провежда в два кръга.

Първият кръг  се провежда в математическите и природо-математическите гимназии в страната, а за София - в НПМГ "Акад. Любомир Чакалов". Темата на първия кръг от турнира включва 8 задачи за 4 часа. Всеки участник в състезанието се регистрира в избрана от него математическа (природо-математическа) гимназия. Най-добре представилите се на първия кръг 50 участника се допускат до втория кръг.

Вторият кръг на състезанието се провежда във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“ и задачите имат по-творчески характер. На него се определя победител, който получава купата на ФМИ. Първите в класирането и най-добре представилият се ученик си поделят наградния фонд от 2000 лева. Най-добре представилите се ученици на втори кръг получават оценка, която, ако е не по-малка от Много добър (5,00), е валидна за кандидатстване в специалностите на ФМИ и участва в балообразуването съгласно Чл. 28. (4) от Правилник за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2023/2024 г. и Приложение 2 към Правилника.

Регистрация на участниците: Математическите гимназии и природо-математическите гимназии в страната.

Такса правоучастие: 15 лева

За контакт: turnir@fmi.uni-sofia.bg