Турнири и състезания за кандидат-студенти

Служебните бележки от турнира „Проф. Борислав Боянов“ и Националното състезание по компютърни мрежи могат да бъдат получени във ФМИ след 13 май 2019 г. в кабинет 208 от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа.

Национално състезание по елементарна математика „Проф. Борислав Боянов“

Състезание по компютърни мрежи за ученици

Национална олимпиада по информационни технологии