Публична защита на дисертационен труд на Диана Старя за придобиване на ОНС "доктор", 24.03.2023 г.

Кандидат: Диана Старя

Дисертационен труд: Персонализация на обучението по математика в средното училище чрез използване на съвременни информационни технологии
Достъпен на този адрес с права за достъп до провеждане на защитата

Кога: 24.03.2023 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.