Ученици от Националната природо-математическа гимназия гостуваха във ФМИ

Ученици от НПМГ "акад. Л. Чакалов" на гости във ФМИ

За поредна година ученици от 10 и 11 клас от профилите „Математически“ и „Софтуерни и хардуерни науки“ от Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) посетиха Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Те бяха посрещнати от деканското ръководство на ФМИ. Деканът на факултета  доц. Първан Първанов и неговите заместници доц. Веселин Гушев и доц. Милен Петров представиха специалностите на ФМИ, разясниха правилата и условията за кандидатстване и не на последно място, акцентираха върху възможностите за кариерно развитие, които предлага дипломата на ФМИ за завършено висше образование.

Съществена част от срещата беше разговорът между учениците и настоящи студенти на ФМИ, възпитаници на НПМГ. Те имаха възможност без представители на ръководствата на НПМГ и на ФМИ да споделят впечатления, да обменят опит и да обсъдят предизвикателствата по време на обучението.

Десислава Сотирова, връзки с обществеността