Удължаване на срока за регистриране на дейности по т. 1 от програма ЕОС, летен семестър 2019/2020

Срокът за предаване на подписаните регистрационни карти на курсовете и попълнените и подписани договори на хонорувани преподаватели за изпълнение на дейности по т. 1 от програма ЕОС през летния семестър на настоящата учебна година се удължава до 01.06.2020 г.