Условия, отговори и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика, 08.06.2024

На 8 юни 2024г.  се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика от втора кандидатстудентска изпитна сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2024/2025 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.