Условия, отговори и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика I, 09.06.2018

На 9 юни 2018 г. се проведе кандидатстудентският изпит Мaтематика I от втора кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2018/2019 учебна година със следните:

Следващият кандидатстудентски изпит по математика  е Математика II на 17 юни 2018 г., 09:00 ч., от втора кандидатстудентска сесия, прием 2018/2019.