Условия, отговори и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика I, 24.03.2019

На 24 март 2019 г. се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика I от първа кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2019/2020 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:2.

Следващият кандидатстудентски изпит по математика  е по Математика II на 31 март 2019 г., 09:00 ч., от първа кандидатстудентска сесия, прием 2019/2020.