Успешно изпълнение на програма за съвместна студентска мобилност, включваща партньорски университети от цяла Европа

ФМИ, като част от Софийския университет "Св. Климент Охридски", има удоволствието да обяви успешното изпълнение на програма за съвместна студентска мобилност, включваща партньорски университети от цяла Европа.

От 22 до 25 април шестима студенти от Софийския университет имаха уникалната възможност да участват в краткосрочна програма за образователна мобилност и пилотиране на ново разработения курс, организиран от Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie в Жешов и в сътрудничество с Link Campus University, Италия и FHM University of Applied Science, Германия.

Много вълнуващо и полезно преживяване на обучение и междукултурен обмен за задълбочаване на познанията за критичното мислене и медийната грамотност.

Повече информация за проекта CT&ML  https://ctml.eu/