VIII Национална студентска олимпиада по компютърна математика "акад. Стефан Додунеков"- CompMath 2019

От 8 до 10 ноември 2019 г. ще се проведе Осмата национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков“ (НСОКМ, CompMath-2019). Домакин на олимпиадата е Факултетът по приложна математика и информатика (ФПМИ) на Технически университет - София. Всеки университет може да участва с отбор, включващ до 6-ма студенти в състезателна група и до трима преподаватели.

Студентите от ФМИ-СУ, които проявяват интерес към участие в олимпиадата да се свържат до 13.10.2019 с доц. В. Гушев, v_gushev@fmi.uni-sofia.bg.

Ще бъде извършена селекция и подготовка на участниците в отбора на ФМИ-СУ.