Випуск 2018 г. на Факултета по математика и информатика получи дипломи за висше образование

На 9.01.2019 г.  в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски"  се състоя тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри) от випуск 2018 г. на ФМИ.  Двеста и петнадесет бакалаври  получиха дипломите си за завършено висше образование. Деветнадсет от тях са с отличен успех, а един е пълен отличник.

По-късно през деня своите дипломи получиха и 92-ма абсолвенти, завършили магистърската степен на образование. Десет от тях са пълни отличници.

За събитието от сайта на СУ "Св. Кл. Охридски"

Снимки от дипломирането на випуск 2018