Връзки с обществеността

Специалист "Връзки с обществеността"     

ДЕСИСЛАВА СОТИРОВА
dviktorova@fmi.uni-sofia.bg