Втори етап на класиране, зимен прием в ОКС "Магистър", 2019/2020