Възпитаници на ФМИ бяха отличени със стипендии на фондация Еврика

За тридесет и първа година Фондация „Еврика“ присъди стипендии на 46 ученици и студенти с изявени способности в науката и техниката. Шестнадесет от наградените са представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Наградите се определят чрез конкурси или са за получени медали в международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология.
Стипендиите са три вида – стипендии, носещи имената на известни български учени и творци с принос в българската и световна наука и техника; стипендии за носители на медали от международните средношколски олимпиади; стипендии по целеви дарения.

Възпитаниците на Факултета по математика и информатика, получили стипендии за учебната 2020/2021 г., в следните видове, са:

Именни стипендии в размер на 2 300 лева:
За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов
Илиян Йорданов.
За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков
Костадин Гаров.
За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов
Свилен Попов.

Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 200 лева:
Даниел Атанасов.

Стипендии на носители на бронзови медали от международни олимпиади в размер на 1 000 лева:
Виктор Терзиев.

Честито!

Още информация от сайта на СУ "Св. Кл. Охридски"