XLIX Пролетна конференция на СМБ

По решение на Управителния съвет на СМБ и след проведено допитване до членовете, отложената 49. Пролетна конференция на СМБ ще се проведе от 1 до 4 септември 2020 г. в хотел "Самоков", Боровец.

13 – 17 април 2020 г., гр. Варна

Сайт на конференцията

Първо съобщение

Второ съобщение

Трето съобщение