XLVIII Пролетна конференция на СМБ

Четиридесет и осмата пролетна конференция на СМБ ще се проведе от 1 до 5 април 2019 г. в гр. Русе.

Програмата на конференцията ще включва доклади и научни съобщения от областта на математиката, информатиката, информационните технологии и методите за тяхното преподаване и изучаване. Ще се проведат специализирани и работни семинари, кръгли маси, дискусии по научни и учебни проблеми, квалификационни курсове и др. Ще се представят “в действие” дейности по европейски и български проекти, свързани с образованието.
Всеки, който желае да участва със съобщение в научната програма на конференцията, трябва да изпрати по електронната поща пълния му текст, не по-късно от 01.12.2018 г.

Пълният текст на първото съобщение можете да намерите в приложения файл или на сайта на ФМИ в частта
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ/СЪБИТИЯ И ВРЪЗКИ/НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ/XLVIII ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ