Юбилейна научна конференция "100 години от рождението на проф. Тагамлицки"

На 11 септември 2017 се навършват 100 години от рождението на големия български математик, обаятелен преподавател, символ  на академизма, член кореспондент на БАН, професор Ярослав Тагамлицки. Проф. Тагамлицки допринесе изключително много за развитието на българската математика както чрез забележителните си научни постижения, така и чрез подготовката и въвеждането в изследователската работа на цяло поколение по-млади математици. За него преподаването на математиката беше призвание, следвано с изключително чувство за отговорност и забележително майсторство.

Дата: 15-17 септември 2017, София (ФМИ)
Сайт на конференцията 
Отзвук от конференцията