За спец. Компютърни науки 4 курс - изпит по Софтуерни архитектури, 05.03.2019

Изпитът по дисциплината "Софтуерни архитектури" ще се проведе на 05.03.2019 г. от 10.30 часа в зала 210 ФХФ.

Изпитът ще бъде проведен от назначена комисия.