Изготвяне на зимна сесия 2018/2019,за ОКС “Бакалавър”

Зимната изпитна сесия е в периода  21.01.2019 - 15.02.2019 г.

  • От 14.11.2018 г. до 07.12.2018 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите в заявка по образец, която се получава в стая 209.

  • От 26.11.2018 г. до 14.12.2018 г. преподавателите трябва да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички избираеми дисциплини в стая 209 или на e-mail:ucheben@fmi.uni-sofia.bg.

При неспазване на сроковете датите за изпити ще бъдат определяни служебно.

Учебен отдел