За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. Информатика, 2 курс, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за летния семестър на учебната 2017/2018 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Всеки студент от посочената специалност и курс може да избере в коя група да бъде, като се запише в една от трите (технически) избираеми дисциплини със съответното име - Избор на група - сп. Информатика, 2 курс, 1(2,3) гр. Тези ИД не са обявени в таблицата на сайта, но са видими в модула за записване на ИД, на радиобутона за настоящ семестър. Трябва да се спазват следните ограничения:

  • записват се само студентите, които не са прекъснали за летен семестър!
  • всеки студент избира не повече от една от трите ИД,  със статус Записана; не записвайте в опашка;
  • заложени са ограничения за броя на студенти в група, естествени за размера на групите.

Трите технически ИД ще бъдат достъпни за записване до 17 ч. на 23 февруари (а не до края на кампанията!). На студентите, които са се записали в една от трите ИД, ще бъде взето предвид желанието при записване в новите групи. Студентите, които са избрали със статус Резервна, записани са в опашка, в повече от една, или в нито една от трите ИД, ще бъдат разпределени по групи служебно.

Деканат