За студентите записали ИД "Философия и логика"

Предлагам на студентите по "Философия и логика" да се свържат с мен на адреса ми vlsot@math.bas.bg, за да решим как ще действаме. Деканът дава възможност за консултации и аз отново ще ви чакам в понеделника, 22 юни 2020, от 16:15 в аудитория 514. Друга възможност са реферати теми след договаряне. Подробности по пощата.

Владимир Сотиров