За студентите записали ИД "Логика и математика", присъствена лекция

Деканатът дава възможност за провеждане на присъствени лекции след 15 юни. Затова предлагам да се срещнем в часа на лекциите по "Логика и математика", понеделник, 15.06.2020 в 16:15. Пригответе се евентуално за 4 часа. Носете си маски!

Владимир Сотиров