Задочно обучение, изпитна сесия, летен семестър 2018/2019