Задочно обучение, разпис на занятията, летен семестър 2019/2020 уч.г.

На страница "Студенти"->"Разпис"  е публикуван разписът на очните занятия (20.01. - 14.02.2020) за летен семестър, 2019/2020 уч. г. на ОКС "Бакалавър", задочно обучение (спец. Математика и информатика-задочно).