Задочно обучение, разпис на занятията, зимен семестър 2019/2020 уч.г.

На страница "Студенти"->"Разпис"  е публикуван разписът на очните занятия (09.09. - 29.09.2019) за зимен семестър, 2019/2020 уч. г. на ОКС "Бакалавър", задочно обучение (спец. Математика и информатика-задочно).