Зала 200 с възстановени занятия, 12.12.2018

Ремонтът на зала 200 приключи. От сряда - 12.12.2018  занятията в залата се възстановят както е посочено в разписа.

Учебен отдел