Записване или потвърждаване на НОВОПРИЕТИТЕ във ФМИ СТУДЕНТИ - КСК'2020

Записването на НОВОПРИЕТИТЕ във ФМИ СТУДЕНТИ - КСК'2020 ще се провежда в отдел „Студенти“, каб. 221, на ФМИ, както следва: 

 • Първо класиране – от 08 до 10 юли 2020 г. вкл. от 8.30 -12.00 и от 12.30-17.30 ч.
 • Второ класиране – от 15 до 17 юли 2020 г. вкл. от 8.30 – 12.00 и от 12.30-17.30 ч.
 • Трето класиране – от 22 до 24 юли 2020 г. вкл. от 8.30 – 12.00 и от 12.30-17.00 ч.

То се извършва във ФМИ при следната последователност от стъпки:

 1. Влизането само на кандидат-студента /или един негов законен представител/  се осъществява от Източния вход / до банкомата/. Минава се през книжарницата, купуват  се необходимите документи за записване, попълват се отвън на съответните места /шатри/, където ще има студенти, които ще подпомагат процеса.
 2. След попълването на документите за специалности Информатика, Информационни системи, Софтуерно инженерство и Компютърни науки новозаписаният студент трябва да мине през каб. 215, каса, за да му бъде сложен печат в книжката, че е заплатена съответната такса. В КАСАТА СЕ СЛАГА САМО ПЕЧАТ, ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СТАВАТ ПО БАНКОВ ПЪТ /таксите се заплащат по банков път, като се носи платежното. Също така се заплаща ПО БАНКОВ ПЪТ и 15 лв за ISIC студентска карта, ако студентът желае да я придобие/.
  Семестриални такси:
  - За спец.Информатика, Информационни системи, Софтуерно инженерство и Компютърни науки е 450 лв. - държавна поръчка. Платено обучение – 2 737 лв.
  - За спец. Математика, Статистика, Математика и информатика /редовна и задочна форма/, Приложна математика - държавна поръчка не се заплащат такси.  ЗА ТЯХ НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА МИНАВАТ ПРЕЗ КАСАТА ЗА ЗАВЕРКА НА СТУДЕНТСКАТА КНИЖКА, ДИРЕКТНО СЕ ОТИВА В ОТДЕЛ СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ.
 3.  В каб. 221, отдел "Студенти" (записване) се осъществява записването на новоприетите студенти/само по един, титулярът или един негов представител/. Задължително да се спазва дистанция от 1.5м.
 4.  Потвърждаването за второ класиране ще се осъществява в каб. 220, задължително се носи оригиналтата диплома, която се оставя до окончателното записване на студента или отказ от класиране. Необходимо е да се попълни Декларация за участие в следващ етап от класирането.
 5.  Зала 107 (тест по английски език) - тестът е задължителен, проверява всички езикови умения (без говорене) и се провежда онлайн. Може да се направи както в залата - така и  ДИСТАНЦИОННО. От него зависи в коя група ще бъде включен студентът. Тестът се активира след въвеждане на факултетен номер, който новоприетите студенти получават след записване във ФМИ (отдел Студенти - каб. 221).

Важна информация

 • На 08 и 15.07.2020г. се записват спец. Компютърни науки и Статистика
 • На 09 и 16.07.2020г. се записват спец. Софтуерно инженерство, Математика и Приложна математика
 • На 10 и 17.07.2020 се записват спец. Информатика, Информационни системи, Математика и информатика /редовна и задочна форма/
 • На 22, 23 и 24.07.2020 - всички специалности

Студентите трябва да носят:

Необходимите допълнителни документи за записване (студентска книжка, формуляр за записване на студенти, формуляр за здравно осигуряване) се закупуват от книжарницата на ФМИ. Формулярът за записване на студенти може да се изтегли, попълни, разпечата и депозира при записването.

Забележка отнасяща се за класиралите се кандидат-студенти: Незаписалите се и непотвърдили участието си в следващо класиране кандидат-студенти отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права.

За записването от сайта на СУ "Св. Кл. Охридски"