Записване на новоприетите във ФМИ студенти - КСК'2018

Записването на НОВОПРИЕТИТЕ във ФМИ СТУДЕНТИ - КСК'2018 ще става в отдел „Студенти“, каб. 221, на ФМИ, както следва: 

  • Първо класиране – от 11 до 13 юли 2018 г. вкл. от 8.30 -12.00 и от 12.30-17.30 ч.
  • Второ класиране – от 18 до 20 юли 2018 г. вкл. от 8.30 – 12.00 и от 12.30-17.30 ч.
  • Трето класиране – от 25 до 27 юли 2018 г. вкл. от 8.30 – 12.00 и от 12.30-17.00 ч.

То се извършва във ФМИ при следната последователност от стъпки:
Зала 101 (попълване на документите) ---> Каб. 215, каса ( заплащане на семестриална такса, платилите по банков път също минават през каса без да чакат опашка) ---> Каб. 221, отдел "Студенти" (записване) ---> Зала 107 (тест по английски език).

Важна информация

Студентите трябва да носят:

Необходимите допълнителни документи за записване (студентска книжка, картон, формуляр за записване на студенти) се закупуват от книжарницата на ФМИ и се попълват на място (зала 101). Формулярът за записване на студенти може да се изтегли (*.xls  или *.pdf формат), попълни, разпечата и депозира при записването.

След записването в отдел "Студенти" на ФМИ, първокурсниците следва да попълнят електронен тест по английски език за определяне на  моментното ниво на владеене на езика с цел разпределение в групи по нива.
Тестът проверява всички езикови умения (без говорене) и  ще се провежда онлайн в зала 107 във ФМИ на датите за записване на първокурсниците:
11, 12 и 13 юли 2018 г.
18, 19 и 20 юли 2018 г.
25, 27 и 27 юли 2018 г.

Потвърждаването за участие в следващ етап на класиране се извършва също във ФМИ, каб. 221, като е необходимо да се попълни Декларация за участие в следващо класиране и да се депозира оригинала на дипломата за средно образование  в отдел "Студенти" за специалността, в която е приет кандидат-студентът.
Забележка отнасяща се за класиралите се кандидат-студенти: Незаписалите се и непотвърдили участието си в следващо класиране кандидат-студенти отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права.