Записване за допълнителни Модули "Учител по математика" и "Учител по информатика и информационни технологии", 2019/2020

До 19.02.2020 е отворено записването за допълнителни Модули за придобиване на професионална квалификация

Всички студенти, които желаят да се възползват от възможността да получат и правоспособност за учител и удовлетворяват изискванията, могат да подадат молба в отдел "Студенти".

Молбите ще бъдат разглеждани индивидуално.