Записване за зимен семестър на 2020/2021 уч. г., ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", 02.09.-25.09.2020, молби за прекъсване

Записването на студентите от  ОКС "бакалавър" (редовно обучение, завършили 1, 2 и 3 курс) с не повече от три неположени изпита от последната записана учебна година, ще става от 02.09.2020 г. до 25.09.2020 г. в отдел "Студенти", каб. 221.

Записването на студентите от  ОКС "магистър" (завършили 1 курс) ще става от 02.09.2020 г. до 25.09.2020 г. в отдел "Студенти", каб. 221.

Преди записването е необходимо студентът да е заплатил семестриалната си такса за обучение. Обръщаме ви внимание, че от тази учебна година таксите се заплащат  по електронен път чрез системата СУСИ.

Молби за прекъсване ще се подават от 02.09.2020 г. до 18.09.2020 г. в отдел „Студенти“ на ФМИ, каб.221.

Отдел „Студенти“ на ФМИ