Заповед на Декана във връзка с провеждането на консултации и контролни в сградата на ФМИ