Заповед на Ректора на СУ, във връзка с края на летния семестър, изпитни сесии, процедури и други, 2019/2020

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, чл. 29, ал. 2, т. 7 и 10 от ПУДСУ и Заповед РД-01-268 от 15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) ректорът на СУ "Св. Кл. охридски издава Заповед № РД – 179 /21.05.2020 г. и Заповед № РД – 19-181/26.05.2020 г.

За ФМИ:
Край на летния семестър 2019/2020: 26.06.2020 г.
Лятна изпитна сесия 2019/2020: 29.06. - 26.07.2020 г. и 17-28.08.2020 г.
Поправителна сесия 2019/2020: 31.08. - 13.09.2020 г.