Заповед на Ректора на СУ, във връзка с процедури, занятия и изпитна сесия на задочно обучение, COVID-19

Заповед № РД-19-140/18.03.2020 на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски" относно провеждането на:

  • процедури за заемане на академични длъжности, предварително обсъждане на дисертационни трудове, защита на докторски дисертации и дипломни работи, защита на ПКС;
  • занятията със студентите;
  • изпитната сесия на студентите в задочна форма на обучение.