ЗАПОВЕД № РД-19-139/13.03.2020 г. на Ректора на СУ във връзка с овладяване разпространението на COVID-19