Заповед РД-19-143-23.03.2020 на ректора на СУ "Св. Климент Охридски"

Заповед РД-19-143-23.03.2020 на ректора на СУ "Св. Климент Охридски" проф. дфн Анастас Герджиков на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) за удължаване срока на действие на следните заповеди:
 № РД-19-124/08.03.2020№ РД-19-139/13.03.2020  и № РД-19-140/18.03.2020  до 10.05.2020