Заповед РД19-479/06.11.2020 г. на Ректора на СУ, правила в условията на COVID-19 от гледна точка на защита на личните данни

Със заповед РД19-479/06.11.2020 г. на Ректора  на СУ относно утвърдени правила за действие в условията на разпространение на COVID-19 от гледна точка на защита на личните данни може да се запознаете тук.