Защита на дипломна работа на Кристиан Минчев, магистър в МП ВАС, 26.07.2024

Защитатаще се проведе  на 26.07.2024, 11 ч., Заседателна зала на дипломант Кристиан Минчев, МП ВАС.