Защита на дипломни работи на МП „Електронен бизнес“ и „Електронен бизнес и електронно управление“ , 29.10.2020

За дипломанти в магистърски програми „Електронен бизнес“ и „Електронен бизнес и електронно управление“
Дипломна защита: 29 октомври 2020 г., 9 часа, Заседателна зала на ФМИ

До 19.10.2020 г. дипломантите, заявени за  участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма (ИД М. Петров);
  • Заявление за допускане до защита - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  • Подвързано печатно копие на дипломна работа - 1 екземпляр;
  • Анотация на дипломната работа на български и английски език - по 1 екземпляр;
  • Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите - 1 брой;
  • Декларация за липса на плагиатство.

Документите се предават в каб. 204 на ФМИ.

Относно електронното подаване на файловете на дипломната работа:

Трябва първо да се логнете на адрес:
 https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=47855
След това да изпратите имейл на доц. Милен Петров (milenp@fmi.uni-sofia.bg) с нужната информация:
1) Имената ви, ф.н. и магистърска програма;
2) Имената ви както са в Мудъл (вижда се горе в дясно като се логнете);
3) Имейла, който ви е в профила в този Мудъл (университетския);
4) СУСИ-име;
5) Университетски имейл (uni-sofia.bg),
където ще получите инструкции къде и как да качите дипломната си работа за проверка за плагиатство и за електронното подаване на документи.