Заявки за изпити от минали години

Заявки за изпити от минали години за лятна изпитна сесия на уч.2016/2017г./магистри и бакалаври/ ще се подават от 24.04.2017 до 19.05.2017г. включително в отдел Студенти, каб.221 на ФМИ