Заявки за изпити от минали години за лятна сесия, 2020/2021, бакалаври и магистри

Заявки за изпити от минали години за лятна изпитна сесия на уч.2020/2021г./магистри и бакалаври/ ще се подават до 31.05.2021г. 
- по имейл до отдел „студенти“ studenti@fmi.uni-sofia.bg или
- в отдел Студенти, каб.221 на ФМИ.